Saariston Työhyvinvointiakatemia


avustaa työhyvinvoinnin kehittämisessä

Skärgårdens Arbetshälsoakademi


assisterar vid utveckling av arbetsvälbefinnandet